Ubuntu SSH Root Aktif Etme

Ubuntu 18.x ve Ubuntu 20.x vb. sürümlerinde ROOT olarak ssh erişimine bağlanabilmek için erişim izni vermeniz gerekmektedir. Bu işlem için sırası ile aşağıdaki gerçekleştirebilirsiniz.

SSH ya da Console ekranında öncelik ile aşağıdaki dosyayı açıyoruz.

nano /etc/ssh/sshd_config

Açtığımız dosyada aşağıdaki satırı buluyoruz.

#PermitRootLogin without-password

Yukarıdaki satırı aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz. # simgesini kaldırmayı unutmayın.

PermitRootLogin yes

İşlem sağladıktan sonra CTRL + X duşları ile dosyayı kayıt ediyoruz ve SSH servisini aşağıdaki komutlar ile yeniden başlatıyoruz.

sudo service ssh restart
service ssh restart