Plesk Centos 7 MariaDB 5.5 to 10.5

Plesk panel kurulu sunucumuzda MariaDB 5.5. sürümünü 10.5 sürümüne nasıl yükseltebileceğinizi aşağıda anlatıyoruz.

Öncelik ile her zamanki gibi SSH aracılığı ile sunucumuza bağlanıyoruz.

1- Öncelik ile ihtiyacımız olan MariaDB install dosyasını sunucumuza çekiyoruz.

wget https://plesk.zendesk.com/hc/article_attachments/360022419980/mariadb-10.5-upgrade.sh && chmod +x mariadb-10.5-upgrade.sh

2- İndirdiğimiz yükleme dosyasını çalıştırıyoruz.

./mariadb-10.5-upgrade.sh

Yukarıdaki işlemlerden sonra MariaDB 10.5 sürümünün güncelleme işlemine geçebiliriz. Aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

1- Gücenlik için aşağıdaki komut ile sisteminizdeki tüm veritabanlarının bir dökümünü oluşturun.

MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin –verbose –all-databases –routines –triggers > /tmp/all-databases.sql

2- MariaDB’yi durdurun

service mariadb stop

3- MariaDB eklentilerini yükleyin

rpm -e –nodeps mariadb-bench

4-

cp -v -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup

5-

rpm -q –whatprovides mysql-server

6-

rpm -e –nodeps `rpm -q –whatprovides mysql-server`

6.1- MariaDB 10.5 Reposunu ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

6.2- Yukarıda açtığımız dosyanın içerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz ve dosyayı kayıt ediyoruz.

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

7- MariaDB Eklentilerini Yükleme/Güncelleme işlemini sağlıyoruz.

yum install MariaDB-client MariaDB-server MariaDB-compat MariaDB-shared

8- MariaDB başlatıyoruz.

systemctl restart mariadb

9- Database dosyalarını güncelliyoruz

MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

10- MariaDB yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart mariadb

11- Plesk sürüm güncellemesini gerçekleştiriyoruz.

plesk sbin packagemng -sdf

Yükseltme işlemimiz gerçekleştirilmiştir.