PHP-MSSQL Kurulumu

Php sürümleri üzerine mssql eklentisi kurabilmeniz için aşağıdaki komutları SSH üzerinden sırası ile gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.


rpm -ivh ftp://fr2.rpmfind.net/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/dag/RPMS/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi.repo

yum install freetds
yum install freetds-devel
yum install --enablerepo=remi php-mssql