Centos MongoDB Kurulumu

Bu yazımızda sizlere Centos kurulu olan sunucunuza MongoDB kurulumunu anlatmaya çalışacağız. Öncelik ile sunucumuza SSH üzerinden bağlanıyoruz.

MongoDB repo ‘sunu Centos depomuza eklememiz için, komut satırına sırayla aşağıdaki kodları yazalım.

cd /etc/yum.repos.d
nano mongodb.repo

mongodb.repo dosyasını nano editör ile açtıktan sonra aşağıdaki kodları ekleyip CTRL+X kombinasyonuyla dosyayı kaydedip çıkalım.

[mongodb]
name=MongoDB Repo
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

Şimdi kurulum işlemine başlayabiliriz. Komut satırına aşağıdaki komutu yazalım.

Şimdi kurulum işlemine başlayabiliriz.Komut satırına

kurulum esnasında bazı sorular sorabilir, Enter tuşuna basarak geçebilirsiniz.

Kurulum bittikten sonra komut satırına

chkconfig mongod on

yazıp MongoDB servisini aktif edin.

MongoDB’yi php.ini dosyasına eklemek için aşağıdaki komutu girin

pecl install mongo

Özellikle cpanel kullanyorsanız pecl komutunu verdikten sonra hata verebilir.Bu durumda pecl dosyası hangi path’de ise path yolunu yazarak pecl çalıştırabilirsiniz.Örneğin default olarak PHP 5.6 çalışıyorsa aşağıdaki komutla pecl ile MongoDB’yi php.ini ‘ye kaydedebilirsiniz.

/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/pecl install mongo

php.ini dosyasına kaydettikten sonra httpd servisini yeniden başlatın.

service httpd restart

İşlem artık tamam! Kurulumun tamamlandığını anlamak için php -i | grep mongo -i  komutunu verdiğiniz de aşağıdaki çıktı geliyorsa MongoDB kurulumunuz başarıyla tamamlanmış demektir.

mongo
MongoDB Support => enabled
MONGODB-CR => enabled
MONGODB-X509 => enabled
mongo.allow_empty_keys => 0 => 0
mongo.chunk_size => 261120 => 261120
mongo.cmd => $ => $
mongo.default_host => localhost => localhost
mongo.default_port => 27017 => 27017
mongo.is_master_interval => 15 => 15
mongo.long_as_object => 0 => 0
mongo.native_long => 1 => 1
mongo.ping_interval => 5 => 5