CentOS 6.X | Php-MsSql Kurulumu

Merhaba, php bileşeni olan php-mssql kurulumunu linux centos yüklü sunucunuzda aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

SSH bağlantısı ile sunucumuza giriş yapıyoruz. Sonrasında aşağıdaki linki çalıştırıyoruz.

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

yukarıdaki link çalışmaz ise aşağıki link kullanabilirsiniz.

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

rpm dosyamızı sunucumuza çektiğimize göre artık kurulumu gerçekleştirebilir. Aşağıdaki komutu yazarak işlemin bitmesini bekliyoruz.

yum install php-mssql -y

İşlem bittikten sonra apache servisimize restart atıyoruz ve kurulum tamamlanmış oluyor.

/etc/init.d/httpd restart

İşlemlerimiz tamamen bitmiştir.