Plesk PhpMyAdmin Session Hatası ve Çözümü

Plesk panelde phpmyadmin’e girmek istediğinizde aşağıdaki şekilde hata alabilirsiniz.

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: No such file or directory (2)

session_start(): Failed to read session data: files (path: ./tmp/session)

Yukarıdaki hanın çözümü ise çok basit sunucunuza SSH ile bağlanarak aşağıdaki komutları uygulamanız yeterli olacaktır.

mkdir /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpMyAdmin/tmp

mkdir /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpMyAdmin/tmp/session

chmod 777 /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpMyAdmin/tmp

chmod 777 /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpMyAdmin/tmp/session